Buitenschoolse opvang

De Dondersteentjes van Kinderstad biedt u voorschoolse en naschoolse opvang aan. Ook beschikken zij over een kinderdagverblijf en een peuterspeelzaal. Op onze school werken wij met een continurooster. Tussenschoolse opvang is dus niet nodig. Kinderen eten onder begeleiding van ouders en leerkrachten in de eigen klas.

Documenten

Dondersteentjes