Oudervereniging

Door het jaar heen zijn er extra activiteiten waarvoor de school de hulp inroept van de ouders. Hierbij speelt de Oudervereniging van de Drijfveer een belangrijke rol.

De Oudervereniging organiseert en betaalt extra activiteiten zoals onder andere de schoolreis, de vieringen van Sinterklaas, Kerst en Carnaval, de Koningsspelen en bewegingslessen. Hiervoor vragen we een vrijwillige bijdrage aan alle ouders, waarvan de hoogte tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) wordt vastgesteld. De afgelopen jaren bedroeg de vrijwillige bijdrage €40. De helft van deze bijdrage wordt besteed aan het schoolreisje. Deze vindt plaats aan het begin van het schooljaar. De rest van het bedrag wordt besteed aan de overige activiteiten.

U kunt lid worden van de Oudervereniging door de vrijwillige bijdrage te betalen of door iemand van het bestuur aan te spreken om samen een oplossing te zoeken als dat financieel niet haalbaar is. Wilt u niet lid zijn, kunt u dit aangeven bij het bestuur van de Oudervereniging en/of de school. De school gaat graag met u in gesprek zodat we weten of de activiteiten van Oudervereniging wel voldoende aansluiten op wat ouders wensen voor hun kinderen.

De leden van de Oudervereniging kunnen zich aanmelden voor de Oudercommissie. Deze bestaat uit het bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester), de klassenouders en overige commissieleden die graag activiteiten voor de kinderen organiseren. Hiervoor kunt u zich melden bij het bestuur. De Oudercommissie vergadert ongeveer zesmaal per schooljaar.

Eén keer per jaar is er de Algemene Leden Vergadering, waarin het bestuur (onder andere)  verantwoording aflegt aan de leden, de jaarlijkse bijdrage wordt vastgesteld en de geplande begroting wordt gepresenteerd.

Voorzitter: Karin Seijdell (voorzitterOVDrijfveer@gmail.com)
Secretaris: Paulien Ravenstijn (secretarisOVDrijfveer@gmail.com)
Penningmeester: Susan van den Berg (penningmeesterOVDrijfveer@gmail.com)