Onze visie: leren altijd en overal

Op de Drijfveer ontdekken  kinderen wie ze zijn, hoe ze leren en hoe ze dit kunnen toepassen in de wereld van nu en van morgen. We dagen kinderen uit om hierin eigen initiatief te nemen en we leren hen om hier verantwoordelijkheid in te dragen.

Kinderen komen tot leren in een uitdagende leeromgeving.  Ze worden op cognitief-, op expressief- en op sociaal terrein gevoed en zullen daardoor gaan groeien. Op de Drijfveer zoeken we steeds naar de balans tussen dat wat het kind wil leren (vraaggestuurd) en datgene wat de school het kind aanbiedt (aanbodgestuurd). 

We vinden het belangrijk dat een kind oog heeft voor de ander en leert verdraagzaam te zijn voor elkaar. We respecteren elkaar en we helpen elkaar.

We leven, werken en handelen vanuit de waarden die wij belangrijk vinden: Saamhorigheid, plezier, nieuwsgierigheid, aandacht, groei en kwaliteit.