Onze visie: leren altijd en overal

Op de Drijfveer ontdekken leerlingen wie ze zijn, hoe ze leren en hoe ze dit kunnen toepassen in de wereld van nu en morgen. We dagen leerlingen uit om hierin eigen initiatief te nemen en we leren hen om hier verantwoordelijkheid voor te dragen.

Leerlingen komen tot leren in een uitdagende leeromgeving; zowel op cognitief-, op expressief- en op sociaal vlak. We stimuleren de betrokkenheid van leerlingen bij hun eigen leerproces zodat eigenaarschap ontwikkeld wordt. 

Op de Drijfveer vinden we het belangrijk dat iedereen die betrokken is bij ons onderwijs open staat voor de ander, zorg draagt voor elkaar en vanuit respect handelt. 

We leren, werken en handelen vanuit de waarden die wij belangrijk vinden: 
Saamhorigheid, plezier in leren, nieuwsgierigheid, aandacht, groei en kwaliteit

Saamhorigheid
Op onze school kent iedereen elkaar, zowel leerlingen onderling als leerkrachten en leerlingen. We staan open voor de ander, accepteren verschillen en voelen ons samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het welbevinden van iedereen. Leerlingen en leerkrachten werken vanuit een coöperatief oogpunt. Onder andere door groep-doorbrekend en thematisch werken leren we door, van en met elkaar. We merken hierdoor een grote saamhorigheid in onze school en we voelen dat we het samen doen.
We hechten waarde aan de mening en inbreng van ouders en beschouwen hen als partners. Samen kijken we naar de mogelijkheden in de ontwikkeling van hun kind.

Plezier in leren
Wanneer een leerling plezier heeft in leren, gaat het leren gemakkelijker, de inzet van de leerling is hoger en dat heeft een positief effect op de ontwikkeling van de leerling. We vinden het als team belangrijk om het plezier in leren en de betrokkenheid bij het onderwijsaanbod en eigen leerproces te vergroten. Daarom maken handelend leren, bewegend leren en coöperatief leren deel uit van ons onderwijs en benaderen we leerlingen vanuit een ‘groei-mindset’. Leerlingen worden spelenderwijs geactiveerd, pikken op deze manier veel nieuwe informatie op en leren deze vaardigheden op een ongedwongen manier toepassen op verschillende vlakken.
Ook ons team blijft leren en zoekt de uitdaging op door nieuwe ontwikkelingen aan te gaan en dit toe te passen in ons onderwijs, waarbij we steeds beter willen aansluiten bij de onderwijsbehoefte van onze leerlingen.

Nieuwsgierigheid
We vinden het belangrijk dat de leerlingen nieuwsgierig blijven naar de wereld om hen heen en we verbinden daarom het leren binnen en buiten de school, door middel van wisselende activiteiten en uitdagend lesmateriaal. Er zitten immers geen grenzen aan het leren van nieuwe dingen en leerlingen blijven nieuwsgierig naar het onbekende. We stimuleren leerlingen nieuwsgierig te zijn op didactisch vlak en ook de nieuwsgierigheid naar elkaar en naar zichzelf. Om nieuwsgierig te zijn naar hoe je bent, hoe je reageert, hoe je leert en hoe je ontwikkelt. Leerlingen worden gestimuleerd om na te denken over volgende stappen en op deze manier creëren we een hogere betrokkenheid bij de eigen ontwikkeling.

Aandacht
Aandacht betekent voor ons dat iedere leerling wordt gezien. We hebben aandacht voor hoe een leerling binnenkomt, de dag beleeft en aan het einde van de dag weer weg gaat. We hebben aandacht voor het ‘samen zijn’. De leerlingen voelen zich gezien en gehoord en hiermee creëren we een veilige omgeving waarin ze zich durven uiten. We nemen de tijd om met meerdere ogen en vanuit meerdere opzichten naar de ontwikkeling van onze leerlingen te kijken en ontdekken en benutten op deze manier hun kwaliteiten zo optimaal mogelijk. We voeren regelmatig leerling-gesprekken waarin welbevinden, ‘leren leren’ en eigen doelen centraal staan. Hierdoor wordt het leerproces op niveau aangepast en gepersonaliseerd en worden de aanpak en het aanbod zo goed mogelijk afgestemd op de behoeftes van de leerling.

Groei en kwaliteit 
Als leerkrachten hebben wij een rotsvast vertrouwen in alle leerlingen en hun mogelijkheden. We stimuleren dit met complimenten en positieve feedback en blijven altijd vooruitkijken en vooruitstreven. We stemmen het aanbod, de didactiek en methodiek, af op het niveau en de ontwikkeling van de leerlingen. De leerkrachten hebben hierin een coachende, begeleidende en/of sturende rol, zowel klassikaal, in kleine groepjes of één op één. We stellen samen met de leerlingen, zichtbare en haalbare doelen die passen bij het niveau en de leeftijd. In een gestructureerde omgeving stimuleren we de zelfstandigheid en zelfsturing van de leerlingen en geven hierbij duidelijk taal aan gewenst gedrag en verwachtingen. Door handelingsgericht te werken, wordt aan de hand van leerling-kenmerken de onderwijsbehoefte van de leerling in beeld gebracht. Doordat we kritisch naar ons aanbod blijven kijken, borgen we de kwaliteit van ons onderwijs.