Een school van SKOzoK

Onze basisschool is een school van SKOzoK.
SKOzoK is een enthousiaste, ambitieuze onderwijsstichting met 30 basisscholen in de gemeenten Bergeijk, Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre. De scholen zijn verdeeld over 15 clusters in 3 regio’s. SKOzoK staat voor Samen Koersen op Zichtbare Onderwijs Kwaliteit. Ongeveer 570 medewerkers verzorgen samen primair onderwijs voor circa 5.800 leerlingen.

Van onze scholen zijn er 28 Rooms-Katholiek en 2 scholen hebben een protestants-christelijke grondslag. SKOzoK telt één basisschool voor speciaal basisonderwijs.

Onze missie?
We bieden onze leerlingen eigentijds onderwijs in een uitdagende leeromgeving, zodanig dat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Onze visie?

  • We verzorgen eigentijds, kwalitatief goed onderwijs, waar de mogelijkheden en interesses van het kind centraal staan. De leerling leert in dialoog met medeleerlingen, de leerkracht en de omgeving. We bieden een passend onderwijsarrangement aan, zo dicht mogelijk bij huis.
  • SKOzoK is een open en lerende gemeenschap, waarin onze medewerkers op professionele wijze werken en leren. Dit houdt onder andere in dat we verantwoordelijkheid nemen, voorbeeldgedrag laten zien en elkaar aanspreken.
  • We onderhouden een proactieve en duurzame samenwerkingsrelatie met ouders, ketenpartners en gemeenten.
  • Onze organisatie werkt efficiënt en effectief, waardoor we de beschikbare middelen zo goed mogelijk benutten.
  • Ouders maken een bewuste, positieve keuze voor een SKOzoK-school.

 

Meer weten over SKOzoK? Ga naar www.skozok.nl of download hier onze informatiebrochure.