Pedagogisch klimaat

Op de Drijfveer werken kinderen in een goede en veilige sfeer. Dit  is een voorwaarde om tot ontwikkeling te komen. Dagelijks wordt hier aandacht aan besteed.

Het werken en handelen vanuit “de Vreedzame school”  is onderdeel van ons onderwijs. We streven er naar om kinderen te leren:

  • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan;
  • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen;
  • constructief conflicten op te lossen;
  • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap;
  • open te staan voor verschillen tussen mensen.