Onderwijs op maat

Op de Drijfveer voelt iedereen zich gezien en gewaardeerd. Vanuit die mooie start kan iedereen zo optimaal mogelijk ontwikkelen. 

We kijken samen wat kinderen nodig hebben om te ontwikkelen en we bieden aanbod en begeleiding op maat.

Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, omdat ze het nog moeilijk vinden, is er speciale aandacht.

Ook is er een speciaal aanbod voor kinderen die behoefte hebben aan verdieping en verrijking van de leerstof. Onderzoekend leren en zelf leerdoelen stellen neemt een duidelijke plaats in, in het onderwijs op de Drijfveer.

Wanneer we iets opmerken waar binnen de school niet direct een antwoord voor is, hebben we de mogelijkheid om specifieke ondersteuning/deskundigheid in te roepen.