Wat kenmerkt onze school

  • Op Basisschool de Drijfveer bereiden we onze leerlingen voor  om vol vertrouwen aan de maatschappij deel te nemen.
  • We vinden coöperatief leren belangrijk: kinderen leren door, met en van elkaar.
  • We werken handelingsgericht (HGW). Aan de hand van de kindkenmerken wordt gekeken welke onderwijsbehoeften het kind heeft. Het onderwijs wordt daarop aangepast.
  • We willen talenten ontdekken en benutten.
  • Op Basisschool de Drijfveer willen we kinderen steeds bewuster maken van hun eigen leerproces.
  • We vinden de mening van ouders heel belangrijk en we beschouwen ouders dan ook als partners.