Groepsdoorbrekend werken

We werken groepsdoorbrekend: groep 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. Er zijn 3 grote werklokalen, 2 instructie- en/of stilte lokalen en een speellokaal. In de grote werklokalen kunnen de kinderen onder begeleiding of zelfstandig samen leren. In de instructielokalen kunnen ze in alle rust de nieuwe stof opnemen en verwerken.

Omdat we werken in bouwen kunnen we het aanbod goed afstemmen op elk kind. Het leerstofaanbod in een bouw is namelijk veel ruimer dan in een homogene groep. Leerlingen die extra ondersteuning of juist extra uitdaging nodig hebben, kunnen gemakkelijk aansluiten in een andere instructiegroep. Hierdoor kan sociaal en interactief leren plaatsvinden.