Tevredenheidsonderzoek

  • Tevredenheidsonderzoek

Leerlingen op de Drijfveer zijn zéér tevreden over hun school!

In april 2017 is er een leerlingtevredenheidsonderzoek gehouden onder de leerlingen van groep 5 tot en met 8. Dit onderzoek vindt 2-jaarlijks plaats onder alle scholen die onder het bestuur van Skozok vallen.

Over het algemeen zijn de leerlingen van de Drijfveer zeer tevreden. Vergeleken met het landelijke gemiddelde, scoren zij heel hoog! Daar zijn wij heel blij mee en ook trots op.

Leerlingen zijn zeer tevreden over: 
-De goede sfeer;                                                                      
-Kinderen voelen zich fijn op school;                                                                      
-Leerkrachten geven goed en leuk les;
-Er zijn duidelijke regels;
-Er zijn veel leuke activiteiten.

Volgens de leerlingen is er onder andere meer aandacht nodig voor de  hygiëne op de toiletten
en het aantal computers. Daar hebben we dan ook meteen in geïnvesteerd.

Ouders van de Drijfveer zijn tevreden over de school van hun kind!

In april 2017 is er ook een oudertevredenheidsonderzoek gehouden.
Over het algemeen zijn de ouders van de Drijfveer tevreden.
Ook zij scoren hoger dan het landelijk gemiddelde en dat is een mooie opsteker voor het team.

Ouders zijn tevreden over:
-Het onderwijs: gevarieerd lesgeven, eigentijdse boeken en leermiddelen;
-De leerkracht: prettige sfeer, goede contacten, bereid om te helpen, gemotiveerd;
-De begeleiding door de leerkracht;
-De communicatie: ouders worden goed en tijdig geïnformeerd, waardevolle portfoliogesprekken;
-Sfeer: aandacht voor normen en waarden, respect voor elkaar, duidelijke regels, aardig voor elkaar;
-Sociaal-emotionele ontwikkeling: het kind heeft ’t naar zijn/haar zin, bijdrage aan zelfvertrouwen en   weerbaarheid.
-Voorzieningen: geschikt schoolgebouw en voldoende ict-middelen.

Aandacht vragen de ouders onder andere voor de veiligheid op weg naar school en voor de hygiëne in de school.

Fijn dat er zoveel ouders vertrouwen hebben in de school en zien en ervaren dat er mooie dingen gebeuren op de Drijfveer!

 

Terug naar het overzicht

Nieuwsgierig naar onze school

Nieuwsgierig naar onze school

Binnenkort een virtuele tour zichtbaar

School weer open!

School weer open!

Wat fijn

Berichtje van groep 3/4

Berichtje van groep 3/4

Echte Gogo's