Moni

  • Moni

Kinderen op de Drijfveer laten zien welke vaardigheden van het “leren leren" zij dit schooljaar hebben geleerd.

Woensdag 31 mei om half 12 is het podium voor de kinderen. Zij laten aan elkaar, aan ouders en aan belangstellenden zien en horen, welke vaardigheden van het zelfregulerend leren zij zich al hebben eigen gemaakt.

Wij nodigen jullie van harte uit om hierbij aanwezig te zijn!

Door Skozok is een Leidraad ontwikkeld waarin de elementen van het “leren leren” zijn uitgewerkt in 16 strategieën. Bij elke strategie is een “monstertje’ gecreëerd dat zorgt voor herkenbaarheid van de aan te leren vaardigheden en houding. Bij de strategie “Monitoren en controleren” bijvoorbeeld, hoort Moni.

Moni kijkt of alles goed gaat.
Kenmerken:
Hij voert zijn planning uit.
Hij kijkt tijdens een opdracht of hij het nog begrijpt en vraagt om hulp als dat nodig is.
Hij stelt zichzelf, tijdens het leren, vragen over hoe het gaat.
Hij gaat bij zichzelf na of hij nog betrokken is en stelt zichzelf hierin bij.

Het leren – leren heeft een centrale plek in het Koersplan van SKOzoK, de stichting waar ook de Drijfveer onderdeel van is. Op de Drijfveer zijn deze doelen opgenomen in het Schoolontwikkelingsplan. 

Terug naar het overzicht

Nieuwsgierig naar onze school

Nieuwsgierig naar onze school

Binnenkort een virtuele tour zichtbaar

School weer open!

School weer open!

Wat fijn

Berichtje van groep 3/4

Berichtje van groep 3/4

Echte Gogo's