Moni

  • Moni

Kinderen op de Drijfveer laten zien welke vaardigheden van het “leren leren" zij dit schooljaar hebben geleerd.

Woensdag 31 mei om half 12 is het podium voor de kinderen. Zij laten aan elkaar, aan ouders en aan belangstellenden zien en horen, welke vaardigheden van het zelfregulerend leren zij zich al hebben eigen gemaakt.

Wij nodigen jullie van harte uit om hierbij aanwezig te zijn!

Door Skozok is een Leidraad ontwikkeld waarin de elementen van het “leren leren” zijn uitgewerkt in 16 strategieën. Bij elke strategie is een “monstertje’ gecreëerd dat zorgt voor herkenbaarheid van de aan te leren vaardigheden en houding. Bij de strategie “Monitoren en controleren” bijvoorbeeld, hoort Moni.

Moni kijkt of alles goed gaat.
Kenmerken:
Hij voert zijn planning uit.
Hij kijkt tijdens een opdracht of hij het nog begrijpt en vraagt om hulp als dat nodig is.
Hij stelt zichzelf, tijdens het leren, vragen over hoe het gaat.
Hij gaat bij zichzelf na of hij nog betrokken is en stelt zichzelf hierin bij.

Het leren – leren heeft een centrale plek in het Koersplan van SKOzoK, de stichting waar ook de Drijfveer onderdeel van is. Op de Drijfveer zijn deze doelen opgenomen in het Schoolontwikkelingsplan. 

Terug naar het overzicht

Schooljaarverslag 2018-2019

Schooljaarverslag 2018-2019

Het schooljaarverslag 2018-2019 vindt u hier.

Fijne vakantie

Fijne vakantie

Schooljaar 2018-2019 zit er weer op. Wij wensen iedereen ...

Jaarverslag SKOzoK 2018

Jaarverslag SKOzoK 2018

Lees de ontwikkelingen bij SKOzoK in ons jaarverslag van ...