Schoolraad Vergadering 10 mei

  • Schoolraad Vergadering 10 mei

Verslag Schoolraad vergadering 10 mei 2017

Tijdens de vergadering hebben we kort gesproken over de invulling van de voormalige peuterzaal. Op korte termijn wordt met de KBO besproken of er mogelijkheden tot samenwerking zijn.

Vanuit de commissie promotie van de school hebben Trees van Kessel en Chantal van Kruijsdijk overlegd om ervoor te zorgen dat vindbaarheid via Google beter zal worden.

Verder is besproken dat de eindtoets van Groep 8 erg goed is gemaakt.

De formatie voor het komend schooljaar wordt doorgenomen en deze ziet er vooralsnog goed uit, met veel continuïteit voor zowel de leerkrachten als de kinderen, hetgeen als zeer prettig wordt ervaren.

In het verlengde van het bovenstaande wordt de voortgang van Leren Leren concept doorgenomen. De ervaringen hiermee zijn positief en het plan is om dit concept volgend jaar te verdiepen, hetgeen ook de continuïteit bevordert.

Vervolgens wordt het schoolontwikkelingsplan van het lopende schooljaar doorgenomen. Hieruit blijkt dat op veel van de gedefinieerde doelen de gewenste voortgang is geboekt. Veel van de nieuw ingezette concepten, zoals Leren Leren, de leesmethode Schatkist, het werken met de tablets lopen goed en zullen worden gecontinueerd.

Tot slot wordt het nieuwe huishoudelijk reglement vastgesteld. Belangrijk actiepunt hieruit dat voortaan een verslag  en de agenda van de schoolraadvergaderingen zullen worden gepubliceerd, via het Drijvertje en/of anderszins.

 

 

Terug naar het overzicht

Nieuwsgierig naar onze school

Nieuwsgierig naar onze school

Binnenkort een virtuele tour zichtbaar

School weer open!

School weer open!

Wat fijn

Berichtje van groep 3/4

Berichtje van groep 3/4

Echte Gogo's