Schoolraad-vergadering

  • Schoolraad-vergadering

Op donderdag 30 maart is de Schoolraad weer bij elkaar geweest. Vanaf nu zullen we na elke vergadering van de Schoolraad in de nieuwsbrief zetten wat we hebben besproken. Mochten er vragen over zijn of u bent nieuwsgierig, dan bent u van harte welkom om een keer aan te sluiten. De volgende schoolraadvergadering is op woensdag 10 mei om 20.00 uur.

Op 30 maart zijn de volgende zaken aan bod gekomen:

Het leren leren: er wordt volop gewerkt met de monstertjes en het lijkt te leven onder leerlingen en leerkrachten. Op 31 mei zullen de leerlingen een presentatie geven. Er wordt ook bekeken hoe de monstertjes een rol kunnen krijgen in het portfolio.
Inrichting voormalig PZ: Er wordt met de gemeente en een aantal geïnteresseerden bekeken of er een start gemaakt kan worden aan de inrichting van deze ruimte.
Schoolgids: we hebben ervoor gekozen een schooljaarverslag te gaan maken die op ook de site komt.
Open dagen: er komen op 7 en 9 juni 2 extra open dagen
Overblijven: het is belangrijk dat dit regelmatig onder de aandacht van ouders wordt gebracht. Het blijft een punt van aandacht en de behoefte aan nog meer ouders/ grootouders blijft. Het is een zorg voor alle ouders.
Promotie school: de facebook- pagina van de Drijfveer is nieuw leven ingeblazen en na elke activiteit op school wordt er een stukje tekst en foto naar de Schakel gestuurd

 

Terug naar het overzicht

Dit is Plavo!

Dit is Plavo!

Lees meer over dit monstertje van Leren leren...

Het Drijfveer-kunstwerk is af!

Het Drijfveer-kunstwerk is af!

Een mooie herinnering aan de feestweek...

Maak kennis met Sam en Sterk!

Maak kennis met Sam en Sterk!

Lees meer over deze monstertjes van Leren leren...