Wat er gaat veranderen in het nieuwe schooljaar?

  • Wat er gaat veranderen in het nieuwe schooljaar?

In het team en in de Schoolraad hebben we gesproken en goed nagedacht over het werken in bouwen (1-2, 3-4- 5 en 6-7- 8). Aanleiding hiervoor is het krimpende aantal leerlingen op de Drijfveer. Groep 8 is een (voor de Drijfveer) grote groep en zij verlaten de school. Hoeveel leerkrachten er op een school werken hangt samen met het aantal leerlingen. Volgend jaar kunnen er niet elke dag 2 leerkrachten in de bouw werken. Dat zou betekenen dat één juf gedeeltelijk in de middenbouw én in de bovenbouw werkt. Dit vinden wij zelf niet wenselijk.

Daarom is in goed overleg met de schoolraad besloten om de coachkinderen te verdelen naar leerjaar. Juf Amber draagt zorg voor groep 3-4, juf Miranda voor groep 5-6 en juf Marlieke voor groep 7-8. In alle 3 de groepen komt nog ondersteuning. Over hoe en wie dit gaat vormgeven, ben ik op dit moment in gesprek met het bestuur. Daarnaast komen er één 4 e -jaars, één 2 e -jaars en twee 1 e -jaars studenten van de PABO naar de Drijfveer.

De kinderen van groep 3 tot en met 8 maken gebruik van alle lokalen op de bovenverdieping. We blijven nadrukkelijk de samenwerking zoeken tussen de kinderen en de leerkrachten in de bouwen. Deze vormen samen een miniteam.

Volgende week (als de kinderen vrij hebben) gaan wij ons buigen over de concrete uitwerking van onze plannen. We zien hierbij ook weer nieuwe kansen!

Donderdag 30 juni om 15.00 uur willen we graag een en ander toe te lichten.

Geef via een mail door als u hierbij aanwezig wilt zijn.

Er is overigens geen enkele sprake van sluiting van de Drijfveer door het krimpende aantal leerlingen. Deze vraag wordt wel eens gesteld. Wel doen wij ons best om het aantal weer te laten groeien. Want op basisschool de Drijfveer geldt: Leren altijd en overal!

Terug naar het overzicht

Nieuwsgierig naar onze school

Nieuwsgierig naar onze school

Binnenkort een virtuele tour zichtbaar

School weer open!

School weer open!

Wat fijn

Berichtje van groep 3/4

Berichtje van groep 3/4

Echte Gogo's