Onderbouw

  • Onderbouw

We kunnen terug kijken op een leuke en geslaagde circusvoorstelling. Het was moeilijk te zien wie er nu het meest van genoot, u als ouder, de kinderen zelf of wij als juf!
Op voorstel van juf Trees hebben we donderdag nog een voorstelling gegeven voor de rest van de school, met een welverdiend applaus na afloop.
Deze week werken we aan vaderdag en de citotoetsen worden afgenomen.
Volgende week hebben de kinderen nog een weekje vakantie, wij gaan dan de laatste schoolweken voorbereiden.
Meteen na de vakantie hebben we op woensdag 29 juni het zomerfeest/juffendag/ modderdag. Wij vieren dan onze verjaardag met een uitstapje met de huifkar. Op een nog nader te bepalen locatie gaan we spelen, modderen, lekkere hapjes eten, hutten bouwen, liedjes zingen en wat al niet meer. Het is de bedoeling dat de ouders/verzorgers de kinderen op die locatie (nog in te vullen) om 12.15 uur weer komen ophalen. In het geval van slecht weer stellen we de juffendag een week uit.

Voor deze activiteit hebben we hulp nodig. Heeft u tijd en zin om met ons een zomerfeest te vieren, laat dit dan weten aan een van de juffen. Wie van u kan gitaar spelen en kinderliedjes begeleiden?

Meeneemkring van 30 juni: breng iets mee dat met de zomer te maken heeft.

Terug naar het overzicht

Nieuwsgierig naar onze school

Nieuwsgierig naar onze school

Binnenkort een virtuele tour zichtbaar

School weer open!

School weer open!

Wat fijn

Berichtje van groep 3/4

Berichtje van groep 3/4

Echte Gogo's